Ανοξείδωτες κατασκευές

Σκεύη γαλακτοκομίας ,καπνιστήρια , μάσκες , κουτιά και άλλες ανοξείδωτες κατασκευές που θα σας απλοποιήσουν τις καθημερινές σας ανάγκες .
Ο σχεδιασμός των προϊόντων μας γίνεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ISPESL - TUV - APAVE - VICOTTE .